DECANO-PRESIDENTE

D. Manuel León Gómez

VICEDECANA

Dª. Rocío Pereira Gutiérrez

SECRETARIO

D. José Manuel Pérez Leal

VICESECRETARIO

D. Manuel Jesús Arazo Prieto

TESORERO

D. Juan Carlos Duarte Cañado

INTERVENTOR

D. Francisco José Martínez Gálvez

VOCAL 1º

D. Jesús María Laguarta Calvo

VOCAL 2º

D. Adrián Zafra Pérez

VOCAL 3º

D. Manuel José Martín Marcelino

VOCAL 4º

D. Alfonso José Reyes Espina

VOCAL 5º

D. José Joaquín Martínez Ruiz

ASESORÍA JURÍDICA

 

D. Oscar Polo Gila

D. José María Mora García

ASESORÍA ECONÓMICA

Dª. Carmen Domínguez Callejo (Doble D asesores)